18. května DEN MUZEÍ A GALERIÍ – zdarma a za polovic

18. května DEN MUZEÍ A GALERIÍ – zdarma a za polovic

Od roku 1977 se po celém světě slaví tradičně kolem 18. května Mezinárodní den muzeí a galerií s cílem upozorňovat širokou veřejnost na roli těchto kulturních institucí v rozvoji celé společnosti jako významného prostředku kulturní výměny, vzájemného obohacování kultur a rozvoje vzájemného porozumění, spolupráce a míru mezi národy. Stejně jako v loňském roce se k tomuto dni připojil […]