Restaurace Na Zámku

RESTAURACE JE UZAVŘENA.

V levé části objektu zámku, při vstupu z náměstí, se nachází restaurace Na zámku. Více informací najdete na webových stránkách www.nazamku.cz.

Zámecký areál volně navazuje na centrální náměstí Karviné – Masarykovo, kde se nachází spousta možností se dobře najíst a občerstvit. V letním období je plocha náměstí využita k provozování populárních restauračních zahrádek, které lákají k občerstvení mnoho návštěvníků. V průběhu roku se na náměstí koná několik kulturně-společenských akcí – mezi tradiční patří: Velikonoční jarmark (III/IV), Dny Karviné (VI), Festival národnostních menšin (VI), Karvinské kulturní léto (VII-VIII), Knižní jarmark (VIII/IX) a Vánoční jarmark (XII).

Nejbližší veřejné WC je na Fryštátské ulici, vedle centrálního tržiště (směr z náměstí kolem radnice). Na dvou protilehlých stranách náměstí jsou cyklistům k dispozici stojany na kola a k oddechu slouží lavičky umístěné kolem celého obvodu náměstí.

Naproti tržiště se nachází mapa města Karviné, další je umístěna u křižovatky ulic Svatováclavské a Karola Śliwky směrem k OD Prior.