Od 7. června do 26. srpna 2018 bude v prostorách zámku Fryštát k vidění jedna z nejlepších Mánesových akvarelových  podobizen Johanka Dvořáková, jejímž modelem byla slavnému českému malíři a zároveň obdivovateli ženské krásy sedmnáctiletá dívka z Karviné.

Portrét je zapůjčen Muzeem hlavního města Prahy a do Karviné se vrací po 42 letech. Naposledy zde byl součástí výstavy Josef Mánes a Slezsko roku 1976 v Městském domě kultury. Současná expozice je jednou z mnoha aktivit konaných ve městě u příležitosti oslav 750. výročí Karviné. Obraz Johanky Dvořákové tvoří součást umělcových studií lidových krojů, přestože je jeho pojetí spíše portrétem nežli podrobným popisem dívčího oděvu. I tak dokládá typický způsob odívání selského svobodného děvčete na Karvinsku v polovině 19. století. Pro Karvinou je to srdeční záležitost, jelikož Mánes při svých toulkách za inspirací a cestách za svými příbuznými na Těšínsku nakreslil a namaloval řadu krojovaných dívek, ale obraz půvabné Johanky z Karviné mezi nimi vyniká. Jeho četná reprodukce se stala námětem různých tiskovin i sběratelských předmětů. Od roku 1945 se Johančina podobizna objevila na tisícikorunové bankovce, avšak druhé emise se již v důsledku peněžní reformy v roce 1953 nedočkala.

Obraz bude vystaven v rámci stálé expozice Národní galerie, která se nachází ve vedlejším zámeckém objektu – Lottyhausu.

Otevřeno: úterý–neděle, 10–17 hodin, vstupné 30 Kč.

Kategorie: Nezařazené