Stálé prohlídky

I., II. a III. trasa

 

Jak prohlídky probíhají…

První prohlídková trasa (I.) vede hlavní budovou zámku Fryštát a zahrnuje 18 zámeckých komnat. Druhá trasa (II.) vede vedlejší budovou zámku – Lottyhausem  a zahrnuje 15 místností. V tomto traktu se nachází rovněž třetí trasa (III.), kde se nachází expozice Národní galerie v Praze.

Prohlídky prvních dvou okruhů (I. a II.) trvají každá přibližně 55 minut a jsou vedeny pouze s průvodcem. Začínají v půlhodinových intervalech, poslední prohlídka začíná vždy 60 minut před ukončením provozu, tj. v 16 hodin.

V jedné skupině návštěvníků zámeckých komnat I. a II. trasy může být maximálně 20 osob. Pro III. trasu může být v jedné skupině kolem 30 návštěvníků. Dětem do 10 let je povolen vstup pouze s dospělým. Prohlídky návštěvnických okruhů zámku osobami na invalidních vozících je možné pouze v rámci I. trasy a v expozici Národní galerie (III. trasa). Je nutné je ohlásit předem pro zajištění schodišťové plošiny a asistence personálu zámku. Účast asistenčních psů při prohlídkách je nutno předem dohodnout s provozovatelem.

Zámecké expozice v rámci prohlídek není možné fotit ani natáčet. Objemné předměty i kabáty doporučujeme si odložit v šatně, úschova je bezplatná.

Prohlídky I. trasy nabízíme v anglickém, polském, ruském a německém jazyce za použití audioprůvodce (doporučujeme předem nahlásit), anglický výklad s průvodcem zajišťujeme na objednávku.

 

10-zlaty-sal 7a-jidelna

 

Co, kdy a za kolik zde můžete vidět…

V průběhu I. a II. trasy se návštěvníci seznámí s vybavením šlechtických sídel včetně uměleckohistorických sbírek z období 16. až 20. století. Nejvýraznější zastoupení zde mají sbírky a nábytek posledních majitelů zámku, kterými byli Larisch-Mönnichové. Významně je zde zastoupena i ukázka měšťanského bydlení 19. století nacházející se v Lottyhausu. Při prohlídce zámeckých interiérů upoutá iluzivní klasicistní výzdoba stěn a stropů, která navozuje atmosféru antického Řecka. Zvlášť cenný je knižní fond bývalé zámecké knihovny Solca. Jednotlivé místnosti nesou název podle jejich hlavní charakteristiky či určení, jako například Hudební salon, Růžový salonek, Malá pracovna, Orientální salonek, Dámský budoár, Zámecká jídelna, Modrý salonek, Renesanční sál apod. V salonech se nachází zajímavý soubor barokních rytin s loveckými motivy. K vidění je zde vídeňský a míšeňský porcelán včetně porcelánových výrobků jiných proveniencí. Vzácná malířská díla jsou doplněna rodovými portréty rodiny Larisch-Mönnichů. Význam tohoto bohatého šlechtického rodu dokládá i zlatá medaile rakouského císaře Ferdinanda I. věnovaná znamenitému průmyslníkovi Jindřichovi Larisch-Mönnichovi při příležitosti konání Světové výstavy ve Vídni. Karvinský zámek se může pochlubit i znamenitým souborem ručně vázaných koberců francouzské výroby z 18. století. Pro zpestření je expozice doplněny dobovými oděvními doplňky. Při speciálních příležitostech se provádí v dobových kostýmech a v expozicích bývají dobové divadelní skeče.

 

 

l-7a-vstupni-pokoj l-5-maly-salonek

 


III. okruh představuje ukázku českého výtvarného umění významných českých umělců 19. století ze sbírky Národní galerie Praha. Nechybí zde díla tak slavných českých jmen jako je Mikoláš Aleš, Václav Brožík, Jaroslav Čermák, Antonín Chittussi, Antonín Machek, Antonín a Josef Mánesovi, Luděk Marold, Julius Mařák, Karel Purkyně, František Ženíšek, Antoním Slavíček a další. Určitě stojí zato tuto krásnou expozici navštívit.

mha_2487 mha_2533

 

Otevírací dobu a vstupné najdete v části INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY.