Stálé prohlídky

I., II. a III. trasa

Od 7. června do 26. srpna bude v rámci III. okruhu k vidění obraz Johanky Dvořákové od Josefa Mánese.

 

Jak prohlídky probíhají…

První prohlídková trasa (I.) vede hlavní budovou zámku Fryštát a zahrnuje 18 zámeckých komnat. Druhá trasa (II.) vede vedlejší budovou zámku – Lottyhausem  a zahrnuje 15 místností. V tomto traktu se nachází rovněž třetí trasa (III.), kde se nachází expozice Národní galerie v Praze.

Prohlídky prvních dvou okruhů (I. a II.) trvají každá přibližně 55 minut a jsou vedeny pouze s průvodcem. Začínají v půlhodinových intervalech, poslední prohlídka začíná vždy 60 minut před ukončením provozu, tj. v 16 hodin.

V jedné skupině návštěvníků zámeckých komnat I. a II. trasy může být maximálně 20 osob. Pro III. trasu může být v jedné skupině kolem 30 návštěvníků. Dětem do 10 let je povolen vstup pouze s dospělým. Prohlídky návštěvnických okruhů zámku osobami na invalidních vozících je možné pouze v rámci I. trasy a v expozici Národní galerie (III. trasa). Je nutné je ohlásit předem pro zajištění schodišťové plošiny a asistence personálu zámku. Účast asistenčních psů při prohlídkách je nutno předem dohodnout s provozovatelem.

Zámecké expozice v rámci prohlídek není možné fotit ani natáčet. Objemné předměty i kabáty doporučujeme si odložit v šatně, úschova je bezplatná.

Prohlídky I. trasy nabízíme v anglickém a polském jazyce za použití audioprůvodce (doporučujeme předem nahlásit), anglický výklad s průvodcem zajišťujeme na objednávku.

 

10-zlaty-sal 7a-jidelna

 

Co, kdy a za kolik zde můžete vidět…

V průběhu I. a II. trasy se návštěvníci seznámí s vybavením šlechtických sídel včetně uměleckohistorických sbírek z období 16. až 20. století. Nejvýraznější zastoupení zde mají sbírky a nábytek posledních majitelů zámku, kterými byli Larisch-Mönnichové. Významně je zde zastoupena i ukázka měšťanského bydlení 19. století nacházející se v Lottyhausu. Při prohlídce zámeckých interiérů upoutá iluzivní klasicistní výzdoba stěn a stropů, která navozuje atmosféru antického Řecka. Zvlášť cenný je knižní fond bývalé zámecké knihovny Solca. Jednotlivé místnosti nesou název podle jejich hlavní charakteristiky či určení, jako například Hudební salon, Růžový salonek, Malá pracovna, Orientální salonek, Dámský budoár, Zámecká jídelna, Modrý salonek, Renesanční sál apod. V salonech se nachází zajímavý soubor barokních rytin s loveckými motivy. K vidění je zde vídeňský a míšeňský porcelán včetně porcelánových výrobků jiných proveniencí. Vzácná malířská díla jsou doplněna významnými rodovými portréty rodiny Larisch-Mönnichů. Význam tohoto bohatého šlechtického rodu dokládá i zlatá medaile rakouského císaře Ferdinanda I. věnovaná znamenitému průmyslníkovi Jindřichovi Larisch-Mönnichovi při příležitosti konání Světové výstavy ve Vídni. Karvinský zámek se může pochlubit i znamenitým souborem ručně vázaných koberců francouzské výroby z 18. století. Pro zpestření je expozice doplněny dobovými oděvními doplňky. Při speciálních příležitostech se provádí v dobových kostýmech a v expozicích bývají dobové divadelní skeče.

 

 

l-7a-vstupni-pokoj l-5-maly-salonek

Otevírací doba I a II. trasy v hlavní sezoně od 1. dubna do 31. října

Otevřeno:   úterý – neděle        10,00 – 17,00 hodin
Zavřeno:    pondělí, I. trasa taky první sobotu v měsíci (svatební obřady) do 14,30 hodin

Mimosezonní otevírací doba od 1. listopadu do 31. března

Otevřeno:   sobota – neděle         v 11,00 a 13,00 hodin, další časy na objednávku
Zavřeno:    pondělí – pátek, období vánočních svátků

V uvedených časech je otevřena pouze jedna prohlídková trasa.

Prohlídky návštěvnických okruhů zámku lze zájemcům zajistit mimo otevírací dobu a mimo sezonu pouze po předchozí písemné nebo telefonické dohodě s vedením zámku.

 

Vstupné pro I. a II. trasu

základní vstupné (dospělí) 60,- Kč
snížené vstupné (senioři) 40,- Kč
snížené vstupné (děti do 15 let, studenti, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P) 30,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí a děti do 15 let) 120,- Kč
děti do 6 let  zdarma
příplatek za cizojazyčný výklad s průvodcem (I. okruh – AJ) + 100 % ceny vstupného
zapůjčení cizojazyčného průvodcovského textu (AJ, NJ, PJ, RJ) a audioprůvodce pro 1. okruh (AJ, PJ) 20 Kč

 

III. okruh představuje ukázku českého výtvarného umění významných českých umělců 19. století ze sbírky Národní galerie Praha. Nechybí zde díla tak slavných českých jmen jako je Mikoláš Aleš, Václav Brožík, Jaroslav Čermák, Antonín Chittussi, Antonín Machek, Antonín a Josef Mánesovi, Luděk Marold, Julius Mařák, Karel Purkyně, František Ženíšek, Antoním Slavíček a další. Určitě stojí zato tuto krásnou expozici navštívit.

JOHANKA DVOŘÁKOVÁ Z KARVINÉ. Od 7. června do 26. srpna 2018 bude v prostorách zámku Fryštát k vidění jedna z nejlepších Mánesových akvarelových  podobizen, jejímž modelem byla slavnému českému malíři a zároveň obdivovateli ženské krásy sedmnáctiletá dívka z Karviné. Portrét je zapůjčen Muzeem hlavního města Prahy a do Karviné se vrací po 42 letech. Naposledy zde byl součástí výstavy Josef Mánes a Slezsko roku 1976 v Městském domě kultury. Současná expozice je jednou z mnoha aktivit konaných ve městě u příležitosti oslav 750. výročí Karviné. Obraz Johanky Dvořákové tvoří součást umělcových studií lidových krojů, přestože je jeho pojetí spíše portrétem nežli podrobným popisem dívčího oděvu. I tak dokládá typický způsob odívání selského svobodného děvčete na Karvinsku v polovině 19. století. Pro Karvinou je to srdeční záležitost, jelikož Mánes při svých toulkách za inspirací a cestách za svými příbuznými na Těšínsku nakreslil a namaloval řadu krojovaných dívek, ale obraz půvabné Johanky z Karviné mezi nimi vyniká. Jeho četná reprodukce se stala námětem různých tiskovin i sběratelských předmětů. Od roku 1945 se Johančina podobizna objevila na tisícikorunové bankovce, avšak druhé emise se již v důsledku peněžní reformy v roce 1953 nedočkala.

mha_2487 mha_2533

 

Otevírací doba po celý rok

Otevřeno:       úterý – neděle         10,00 – 17,00 hodin
Zavřeno:        pondělí, období vánočních svátků

Prohlídky návštěvnických okruhů zámku lze zájemcům zajistit mimo otevírací dobu a mimo sezonu pouze po předchozí písemné nebo telefonické dohodě s vedením zámku.

 

Vstupné pro III. trasu

základní vstupné (dospělí) 40,- Kč
snížené vstupné (senioři) 25,- Kč
snížené vstupné (děti do 15 let, studenti, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P) 20,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí a děti do 15 let) 80,- Kč
děti do 6 let  zdarma

 

Výjimkou k výše uvedeným přesně daným otevíracím dnům a časům jsou speciální akce a případné nutné organizační změny z provozních důvodů. Tyto výjimky bývají uvedeny zde na webu v aktualitách v dostatečném předstihu. Z vážných technických a mimořádných provozních důvodů však může nastat změna i operativně.  Budeme se vždy snažit našim návštěvníkům vyjít vstříc.