VI. trasa

Jak prohlídky probíhají…

Tato prohlídka vede netradiční trasou zámkem a zahrnuje i prostory, které nejsou součástí stálých prohlídkových okruhů. Celá prohlídka trvá přibližně 1, 5 hodiny a je vedena kastelánem zámku. V jedné skupině návštěvníků může být maximálně 15 osob. Trasa není, s ohledem na překonávání různých výškových úrovní, přístupná pro vozíčky i pro osoby jinak pohybově omezené. Zámecké expozice lze fotit pouze v místech dle pokynů průvodce. Objemné předměty i kabáty doporučujeme si odložit v šatně, úschova je bezplatná.

Návštěvní doba kastelánských prohlídek

Termíny a časy prohlídek jsou stanoveny vždy na daný kalendářní rok dle harmonogramu aktualizovaného zde na webových stránkách zámku – v části INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY.