PROHLÍDKY ZÁMKU – AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

UZAVŘENÍ ZÁMECKÝCH TRAS VE DNECH 12. ŘÍJNA A 26. ŘÍJNA

Z provozních důvodů se v úterky 12. a 26. října nebudou konat prohlídky 1., 2. a 3. okruhu zámku.

 

UPOZORNĚNÍ NA PROBÍHAJÍCÍ OPRAVY

V současné době probíhá na zámku rekonstrukce sociálních zařízení. Z tohoto důvodu nelze bezvýhradně zajistit přístup k WC osobám na vozíčku. Nutno řešit individuálně. Zároveň prosíme o strpění možné zvýšené hlučnosti v průběhu prohlídek. Děkujeme za pochopení.

 

REŽIM PROHLÍDEK Z DůVODU PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ

Od 1. září 2021 dochází na základě vládních opatření v rámci provozu zámku k dalšímu mírnému rozvolnění. Oproti běžnému režimu jsou však stále platná určitá omezení.
Skupinových prohlídek 1. a 2. zámeckého okruhu se bez omezení může zúčastnit 20 návštěvníků (včetně průvodce), kteří jsou spolu, a v případě individuálních návštěvníků je to 15 osob. Prohlídky 3. okruhu – expozice NG se může bez omezení zúčastnit 20 osob.
Stále platí, že všichni, kromě dětí do 2 let (včetně), jsou povinni mít respirátory. Výjimku představují děti od 3 do 15 let, kterým postačí jako ochrana chirurgická rouška. Ministerstvo zdravotnictví však důrazně doporučuje i pro ně použití respirátoru.
I přes tato omezení doufáme, že si k nám cestu najdete a už se moc těšíme na vaši návštěvu.