PROHLÍDKY ZÁMKU – AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

31. prosince je zámek z provozních důvodů uzavřen.

 

REŽIM PROHLÍDEK Z DůVODU PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ

Od 22. listopadu 2021 dochází na základě vládních opatření v rámci provozu zámku k dalšímu zpřísnění. Ta se však týkají prohlídek nad 20 účastnílků. Pravidla stanovená omezením kapacity individuálních prohlídek zámku na celkových 15 účastníků a v případě výstavních prostor na 20 zůstávají ve stejném režimu.
Skupinových prohlídek 1. a 2. zámeckého okruhu se bez omezení může zúčastnit 20 návštěvníků (včetně průvodce), kteří jsou spolu, a v případě individuálních návštěvníků je to 15 osob. Prohlídky 3. okruhu – expozice NG se může bez omezení zúčastnit 20 osob.
Stále platí, že všichni, kromě dětí do 2 let (včetně), jsou povinni mít respirátory. Výjimku představují děti od 3 do 15 let, kterým postačí jako ochrana chirurgická rouška. Ministerstvo zdravotnictví však důrazně doporučuje i pro ně použití respirátoru.
I přes tato omezení doufáme, že si k nám cestu najdete a už se moc těšíme na vaši návštěvu.