PROHLÍDKY ZÁMKU – AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

REŽIM PROHLÍDEK Z DůVODU PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ

V současné době již pro návštěvu zámeckých prostor neplatí žádná protiepidemická opatření.