Svatební obřady

Reprezentační sál zámku je určen ke konání svatebních obřadů, které zde probíhají mimo stanovený termín prohlídek historické expozice, a to vždy první sobotu v měsíci.

389-zf-svatba2 388-zf-svatba1

Úhrada za služby u sňatkového obřadu včetně správního poplatku za vydání povolení ke sňatku je ve výši 4 600,- Kč. Svatby se objednávají na Odboru správním, oddělení občanskosprávním Magistrátu města Karviné ( tel: 596 387 730).

Reprezentační sál může být využit i k jiným účelům, např. slavnostní přijetí oficiálních hostů, konání komorních koncertů apod. Tento účel však musí být projednán s vedením správy zámku a se souhlasem vedení města.