Empírový zámek Fryštát je jedinečnou památkou svého druhu ve zdejším regionu a představuje opravdový unikát v oblasti, která byla původně předurčena k výlučné industrializaci. O této skutečnosti svědčí i fakt, že se zámek Fryštát dochoval pouze jako jediný ze čtyř šlechtických sídel, které se na území města nacházely ještě ve 20. století.

a1 a2

Historie zámku je spjata především s jeho zakladateli, kterými byla knížecí rodina těšínských Piastovců, a s jeho posledními majiteli, hraběcím rodem Larisch-Mönnichů , který měl významné postavení u císařského dvora a byl spřízněn s císařovnou Alžbětou zvanou „Sissi“.

108148 108146

Od roku 1997 je zámek po rozsáhlé rekonstrukci přístupný veřejnosti. V průběhu prohlídky stylově zařízených místností jak hlavní budovy zámku, tak budovy Lottyhaus, jste zasvěceni do života zdejší šlechty, zejména z období přelomu 19. a 20. století . Jedna z reprezentačních místností slouží také ke konání svatebních obřadů a příležitostných koncertů komorního charakteru.

a3 a4 578-zamek-frystat-9

Zámek je z jedné strany spojen krytou chodbou s oratoří kostela Povýšení sv. Kříže a z druhé strany je skleněnou chodbou propojen s vedlejší budovou „Lottyhaus“, se kterou tvoří jednotný architektonický celek. U hlavního vstupu jsou po obou stranách umístěny dvě raně barokní sochy Herkulů.

1033-kostel-pskpatrik-a-brana-fary 586-zamek-frystat-17

Zámecký park/park B. Němcové – jako oáza klidu v rušném životě mnohatisícového města působí rozlehlý krajinářský park, který se na ploše 51 ha rozprostírá jižně od centrálního náměstí pod zámkem Fryštát. Park, který nyní oficiálně nese název park Boženy Němcové, je od roku 1992 součástí městské památkové zóny, avšak již v r. 1958 byl prohlášen kulturní památkou. Po poslední přestavbě zámku v empírovém slohu byl původně barokní park upraven od r. 1804 do anglického parkového a zahradního stylu. Z této doby se zde zachovaly některé stromové aleje i vzácné solitéry. V různých částech najdete například rozsáhlý dětský koutek, Larischův altán, bazén s putti, zookoutek a úplně na konci u slepého ramene řeky Olše rekreační areál Loděnice. Na okraji parku je amfiteátr a pod kostelní zdí se nachází rodová hrobka Larisch-Mönnichů. Relaxovat zde můžete na mnoho způsobů – projet se v kočáře, projet se po některé z cyklotras na kole, zabruslit si, plout na lodičce, zarybařit si nebo se jen tak projít a posedět na lavičce. Děti nejvíc potěší spousta atrakcí v dětském koutku s dřevěnými domky, lanovím nebo žebříky a krmení zvířátek v nedalekém výběhu s malým  stádem daňků, jelenů sika a několika kusů kamerunských koz. O letních nocích se temperament tohoto romantického zákoutí v jeho nejjižnějším cípu dostává do varu a láká na oblíbené hudební akce.

Zvláště krásný pohled na zámecký park je přímo ze zámku. Nezapomeňte se proto při jeho prohlídce podívat z okna Pánského salonu a za jasného počasí se vám ukáží i Beskydy.

.

karvina_image-82 karvina_image-78 karvina_image-71

Severně je zámek situován směrem do centrálního náměstí (Masarykovo nám.) Karviné, kde je soustředěno nejvíce stavebních památek města. Nachází se zde již zmíněný farní kostel Povýšení sv. Kříže s farou a farskou zahradou. Náměstí je lemováno řadou měšťanských domů s dobovou štukovou výzdobou. Některé z nich, jako například dům, ve kterém nyní sídlí knihovna, patří mezi kulturní památky. Centrum náměstí zdobí litinová kašna z r. 1900. Celému náměstí vévodí radnice s renesanční věží, na které se dochovala část řetězu z veřejného pranýře. Kousek od náměstí je další sakrální památka, a tou je kostel sv. Marka.

Památky města a další zajímavosti a atraktivity k návštěvě najdete na tomto turistickém portále.