Empírový zámek Fryštát je jedinečnou památkou svého druhu ve zdejším regionu a představuje opravdový unikát v oblasti, která byla původně předurčena k výlučné industrializaci. O této skutečnosti svědčí i fakt, že se zámek Fryštát dochoval pouze jako jediný ze čtyř šlechtických sídel, které se na území města nacházely ještě ve 20. století.

a1 a2

Historie zámku je spjata především s jeho zakladateli, kterými byla knížecí rodina těšínských Piastovců, a s jeho posledními majiteli, hraběcím rodem Larisch-Mönnichů , který měl významné postavení u císařského dvora a byl spřízněn s císařovnou Alžbětou zvanou „Sissi“.

108148 108146

Od roku 1997 je zámek po rozsáhlé rekonstrukci přístupný veřejnosti. V průběhu prohlídky stylově zařízených místností jak hlavní budovy zámku, tak budovy Lottyhaus, jste zasvěceni do života zdejší šlechty, zejména z období přelomu 19. a 20. století . Jedna z reprezentačních místností slouží také ke konání svatebních obřadů a příležitostných koncertů komorního charakteru.

a3 a4 578-zamek-frystat-9

Zámek je z jedné strany spojen krytou chodbou s oratoří kostela Povýšení sv. Kříže a z druhé strany je skleněnou chodbou propojen s vedlejší budovou „Lottyhaus“, se kterou tvoří jednotný architektonický celek. U hlavního vstupu jsou po obou stranách umístěny dvě raně barokní sochy Herkulů.

1033-kostel-pskpatrik-a-brana-fary 586-zamek-frystat-17

Z jižní strany je zámek obklopen zámeckým parkem (park Boženy Němcové) rozkládajícím se na ploše 51 ha. V parku s mnoha vzácnými dřevinami, který v současné době prochází významnou rekonstrukcí, se nachází dětský koutek ve stylu slovanského hradiště a rekreační areál „Loděnice“, kde je možno zapůjčit si loďky na projížďku slepým ramenem řeky Olše. Ve střední části poblíž bývalých koníren se nachází zookoutek s výběhem pro vysokou zvěř a drobným vodním ptactvem.

karvina_image-82 karvina_image-78 karvina_image-71

Severně je zámek situován směrem do centrálního náměstí (Masarykovo nám.) Karviné, kde je soustředěno nejvíce stavebních památek města. Nachází se zde již zmíněný farní kostel Povýšení sv. Kříže s farou a farskou zahradou. Náměstí je lemováno řadou měšťanských domů s dobovou štukovou výzdobou. Některé z nich, jako například dům, ve kterém nyní sídlí knihovna, patří mezi kulturní památky. Centrum náměstí zdobí litinová kašna z r. 1900. Celému náměstí vévodí radnice s renesanční věží, na které se dochovala část řetězu z veřejného pranýře. Kousek od náměstí je další sakrální památka, a tou je kostel sv. Marka.

Památky města a další zajímavosti a atraktivity k návštěvě najdete na tomto turistickém portále.