DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE

CIZOJAZYČNÝ VÝKLAD

Na objednávku lze zajistit výklad v anglickém jazyce, avšak pouze v rámci prohlídky 1. trasy . Jako alternativu lze dále využít audioprůvodce pro anglický, německý, ruský a polský jazyk. Rovněž však pouze v rámci 1. trasy. To se netýká speciálních akcí (viz přehled v záložce Zámecké akce v roce 2020), kdy jsou prohlídky vedeny pouze v českém jazyce. Anglický výklad doporučujeme objednat alespoň týden předem, audioprůvodce je k dispozici běžně.

 

DOPROVODNÉ SLUŽBY

Předem (minimálně 2 dny předem) je nutno dohodnout vstup pro vozíčkáře (zajištění schodolezu) a pro asistenční či vodicí psy. Prohlídku na zdravotnickém vozíku lze absolvovat v rámci 1. trasy, přičemž maximální počet v jedné prohlídce jsou tři vozíky.

 

REZERVACE

Prohlídky lze objednat po předchozí domluvě telefonicky nebo písemně. To však neplatí pro speciální zámecké akce, na které je nutné vstupenku od vyhlášeného termínu rovnou zakoupit. O zvláštních případech rozhodne správa zámku.