CIZOJAZYČNÝ VÝKLAD

Na objednávku lze zajistit výklad v anglickém jazyce, avšak pouze v rámci prohlídky 1. trasy . Jako alternativu lze dále využít audioprůvodce pro anglický, německý, ruský a polský jazyk. Rovněž však pouze v rámci 1. trasy. To se netýká speciálních akcí (viz přehled v záložce Zámecké akce v roce ….), kdy jsou prohlídky vedeny pouze v českém jazyce. Anglický výklad doporučujeme objednat alespoň týden předem, audioprůvodce je k dispozici běžně.

 

DOPROVODNÉ SLUŽBY

Předem (minimálně 2 dny předem) je nutno dohodnout vstup pro vozíčkáře (zajištění schodolezu) a pro asistenční či vodicí psy. Prohlídku na zdravotnickém vozíku lze absolvovat v rámci 1. trasy, přičemž maximální počet v jedné prohlídce jsou tři vozíky.

 

REZERVACE

Prohlídky lze objednat (vyjma speciálních akcí) telefonicky na tel. č. 596 387 340 nebo písemně e-mailem: zamek-frystat@karvina.cz. To však neplatí pro speciální zámecké akce, na které je nutné vstupenku od vyhlášeného termínu rovnou zakoupit. O zvláštních případech rozhodne správa zámku.