Vstupné

UPOZORŇUJEME, ŽE OD 1. DUBNA 2020 BUDE PLATIT NOVÝ NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Příplatek ke vstupnému mimo stanovenou otevírací dobu je stanoven ve výši 100 %.

Příplatek  ke vstupnému  mimo hlavní sezonu  (listopad-březen)  a  mimo stanovené prohlídkové termíny  je ve výši 200 %.

Vstupné se vybírá v hotovosti a v české měně nebo platební kartou v pokladně hlavní budovy zámku. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku, kterou se prokáže průvodci u vstupu do expozic návštěvnických okruhů. Návštěvník je povinen si vstupenku ponechat u sebe po celou dobu prohlídky a na požádání se jí prokázat. Vstupenka platí jen pro jednu návštěvu příslušného návštěvnického okruhu. Zakoupenou vstupenku nelze vrátit.

 

I. trasa – hlavní budova zámku  částka na osobu mimo rodinného vstupného
základní vstupné (dospělí) 60,- Kč
snížené vstupné (senioři) 40,- Kč
snížené vstupné (děti do 15 let, studenti, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P) 30,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí a děti do 15 let) 120,- Kč
děti do 6 let
zdarma
příplatek za cizojazyčný výklad s průvodcem (AJ) + 100 % ceny vstupného
zapůjčení cizojazyčného průvodcovského textu (AJ, PJ, NJ, RJ) nebo za poslech audioprůvodce (AJ, PJ, RJ)  20 Kč
II. trasa – vedlejší budova Lottyhaus částka na osobu mimo rodinného vstupného
základní vstupné (dospělí) 60,- Kč
snížené vstupné (senioři) 40,- Kč
snížené vstupné (děti do 15 let, studenti, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P) 30,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí a děti do 15 let) 120,- Kč
děti do 6 let
 zdarma
zapůjčení cizojazyčného průvodcovského textu (AJ, PJ, NJ, RJ) 20 Kč
III. trasa – NÁRODNÍ GALERIE PRAHA
částka na osobu mimo rodinného vstupného
základní vstupné (dospělí) 40,- Kč
snížené vstupné (senioři) 25,- Kč
snížené vstupné (děti do 15 let, studenti, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P) 20,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí, 2 a více dětí do 15 let) 80,- Kč
děti do 6 let  zdarma
Všechny stálé zámecké trasy (I.-III.)
částka na osobu mimo rodinného vstupného
základní vstupné (dospělí) 120,- Kč
snížené vstupné (senioři) 60,- Kč
snížené vstupné (děti do 15 let, studenti, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P) 40,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí, a děti do 15 let) 240,- Kč
IVSPECIÁLNÍ TRASA

část budovy zámku a kostel Povýšení sv. Kříže

částka na osobu mimo rodinného vstupného
základní vstupné (dospělí) 60,- Kč
snížené vstupné (senioři) 40,- Kč
snížené vstupné (děti do 15 let, studenti, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P) 30,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí a děti do 15 let) 120,- Kč
děti do 6 let  zdarma
VTRASA VÝSTAVNÍ

Výstavní síň zámku Fryštát

Stálá výstava děl Jindřicha Wielguse zdarma
Když draka bolí hlava (netýká se exponátů, které jsou součástí 1.

a 2. prohlídkového okruhu)

 zdarma
VITRASA PROHLÍDKY S TAJEMNOU POSTAVOU

hlavní budova zámku

dočasně uzavřena
základní vstupné (dospělí)
snížené vstupné (senioři)
snížené vstupné (děti do 15 let, studenti, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P)
rodinné vstupné (2 dospělí a děti do 15 let)
děti do 6 let