Vstupné

 

I. trasa – hlavní budova zámku  částka na osobu mimo speciální akce a rodinné vstupné
základní vstupné (dospělí) 100,- Kč
snížené vstupné (senioři od 65 let) 70,- Kč
snížené vstupné (děti 6 až 15 let, studenti do 26 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P) 50,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti do 15 let) 200,- Kč
děti do 6 let
zdarma
příplatek za cizojazyčný výklad s průvodcem (AJ) + 100 % ceny vstupného
zapůjčení cizojazyčného průvodcovského textu (AJ, PJ, NJ, RJ) nebo za poslech audioprůvodce (AJ, PJ, RJ, NJ)  20 Kč/ks/osoba
 

II. trasa – vedlejší budova Lottyhaus

částka na osobu mimo rodinného vstupného
základní vstupné (dospělí) 100,- Kč
snížené vstupné (senioři od 65 let) 70,- Kč
snížené vstupné (děti 6 až 15 let, studenti do 26 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P) 50,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti do 15 let) 200,- Kč
děti do 6 let
 zdarma
zapůjčení cizojazyčného průvodcovského textu (AJ, PJ, NJ, RJ) 20 Kč
 

III. trasa – NÁRODNÍ GALERIE PRAHA – expozice je dočasně uzavřena.

částka na osobu mimo rodinného vstupného
základní vstupné (dospělí) 100,- Kč
snížené vstupné (senioři od 65 let) 70,- Kč
snížené vstupné (děti 6 až 15 let, studenti do 26 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P) 50,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti do 15 let) 200,- Kč
děti do 6 let  zdarma
 

Všechny stálé zámecké trasy (I.-III.)

částka na osobu mimo rodinného vstupného
základní vstupné (dospělí) 200,- Kč
snížené vstupné (senioři od 65 let) 140,- Kč
snížené vstupné (děti 6 až 15 let, studenti do 26 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P) 100,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti do 15 let) 400,- Kč
 

IVSPECIÁLNÍ TRASA

část budovy zámku a kostel Povýšení sv. Kříže

částka na osobu mimo rodinného vstupného
základní vstupné (dospělí) 100,- Kč
snížené vstupné (senioři od 65 let) 70,- Kč
snížené vstupné (děti 6 až 15 let, studenti do 26 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P) 50,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti do 15 let) 200,- Kč
děti do 6 let  zdarma

 

VTRASA VÝSTAVNÍ

Výstavní síň zámku Fryštát – Stálá výstava děl Jindřicha Wielguse                                  zdarma

 

VI. PROHLÍDKY S KASTELÁNEM

základní vstupné (dospělí)                                                                                                       150,- Kč

snížené vstupné (senioři od 65 let)                                                                                         105,- Kč

snížené vstupné (děti 6 až 15 let, studenti do 26 let,                                                             75,- Kč

držitelé průkazu ZTP, ZTP/P)

rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti do 15 let)                                                               300,- Kč

děti do 6 let                                                                                                                              zdarma


Příplatek ke vstupnému mimo stanovenou otevírací dobu je stanoven ve výši 100 %.

Příplatek  ke vstupnému  mimo hlavní sezonu  (listopad-březen)  a  mimo stanovené prohlídkové termíny  je ve výši 200 %.

Slevy či úlevy na vstupném v rámci běžného provozu se poskytují na základě předložení příslušných slevových karet nebo dárkových poukazů.

V rámci pořádání doplňkových akcí (např. zahájení sezony, letní akce, Dny evropského dědictví apod.) mohou být stanoveny zvláštní ceny za speciálně upravené prohlídky, ať už s přirážkou nebo slevou, a tyto budou zveřejněny aktuálně k dané akci na webu zámku.

Pro uzavřenou prohlídku v rámci jednoho návštěvnického okruhu bez ohledu na počet návštěvníků a zároveň za dodržení max. kapacity prohlídky (20 osob) je stanovena cena ve výši 2000,-Kč. Na uzavřenou prohlídku se nevztahují žádné slevy. Rovněž se netýká doplňkových akcí.

Vstupné se vybírá v hotovosti a v české měně nebo platební kartou v pokladně hlavní budovy zámku, či po domluvě na fakturu. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku, kterou se prokáže průvodci u vstupu do expozic návštěvnických okruhů. Návštěvník je povinen si vstupenku ponechat u sebe po celou dobu prohlídky a na požádání se jí prokázat. Vstupenka platí jen pro jednu návštěvu příslušného návštěvnického okruhu. Zakoupenou vstupenku nelze vrátit.