Trasa výstavní

 

V. trasa

 

Jak prohlídky probíhají…

Jedna stálá a další tematické výstavy se konají v prostorách výstavní síně zámku, které se nacházejí v přízemí, vpravo od hlavního vstupu do zámku. Nachází se zde čtyři výstavní prostory a sklepení, kde se rovněž pořádají speciální výstavy. Prohlídky vesměs trvají půl hodiny. Tematické výstavy mají samostatný návštěvní režim. Vstup na invalidních vozících po dohodě a stejně tak s asistenčními psy.

 

mha_2255 sam_0704

 

Co, kdy a za kolik zde můžete vidět…

Stálá expozice je věnovaná karvinskému rodákovi, malíři a sochaři Jindřichu Wielgusovi a další výstavy bývají zaměřené např. na regionální uměleckou tvorbu nebo historické výstavy o zámku a městě.

Až do 30. října zde probíhá zároveň výstava Konverzace uměním. Druhý ročník projektu je koncipován jako přehlídka nekomerční tvorby umělců spjatých s karvinským regionem. Výstavu probíhající na několika místech doprovází i soubor koncertů a přednášek.

 

 

Otevírací doba stálé expozice celoročně

Otevřeno – výstavní síň zámku:   úterý – neděle    10 – 17 hodin

Zavřeno:    pondělí, období vánočních svátků

Výjimkou k výše uvedeným přesně daným otevíracím dnům a časům jsou speciální akce a případné nutné organizační změny z provozních důvodů. Tyto výjimky bývají uvedeny zde na webu v aktualitách v dostatečném předstihu. Z vážných technických a mimořádných provozních důvodů však může nastat změna i operativně.  Budeme se vždy snažit našim návštěvníkům vyjít vstříc.

 

 

Vstupné pro V. trasu

Výstavní síň Jindřicha Wielguse zdarma
 Konverzace uměním  zdarma