V. trasa

 

Jak prohlídky probíhají…

Jedna stálá a další tematické výstavy se konají v prostorách Výstavní síně zámku, které se nacházejí v přízemí, vpravo od hlavního vstupu do zámku. Nachází se zde tři výstavní prostory a sklepení, kde se rovněž pořádají speciální výstavy. Prohlídky vesměs trvají půl hodiny. Tematické výstavy mají samostatný návštěvní režim. Vstup na invalidních vozících po dohodě a stejně tak s asistenčními psy.

 

mha_2255 sam_0704

 

Co zde můžete vidět…

Stálá expozice je věnovaná karvinskému rodákovi, malíři a sochaři Jindřichu Wielgusovi a další výstavy bývají zaměřené např. na regionální uměleckou tvorbu nebo historické výstavy o zámku a městě.

Otevírací dobu a vstupné najdete v části INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY.