Mimořádná provozní opatření zde.

Níže jsou uvedeny otevírací časy jednotlivých tras zámku.

Výjimkou oproti přesně daným otevíracím dnům a časům jsou speciální doplňkové akce a nutné organizační změny z provozních důvodů, které jsou uvedeny na odkazu výše. Z vážných technických a mimořádných provozních důvodů však může nastat změna i operativně. Budeme se vždy snažit našim návštěvníkům vyjít vstříc. Maximální počet návštěvníků 1. a 2. trasy je 20.

Pokladna je obvykle otevřená 10 minut před zahájením prohlídek.

 

I. TRASA – hlavní budova zámku

Hlavní sezona od 1. dubna do 31. října

Otevřeno: úterý – neděle 10,00 – 17,00 hodin
Zavřeno: každé pondělí a každá první sobota /v dubnu až druhá sobota/ v měsíci do 15,00 hodin kvůli svatebním obřadům (od 15,00 h pokračují běžné prohlídky)

Zahajování prohlídek probíhá v půlhodinových intervalech. Prohlídka je s výkladem a trvá hodinu. Poslední prohlídka začíná 60 minut před ukončením provozu tj. v 16,00 hodin.

Mimosezonní otevírací doba od 1. listopadu do 31. března

Otevřeno: sobota – neděle v 11,00 a 13,00 hodin, další časy na objednávku
Zavřeno: pondělí – pátek a každá první sobota v měsíci do 15,00 h (dle konání svatebních obřadů), období vánočních svátků a na Nový rok. Provoz ke konci roku bývá upraven vždy aktuálně dle provozních možností. Konkrétní informace v daném roce najdete v mimořádných opatřeních – viz výše.

Prohlídka je s výkladem a trvá cca 55 minut. V uvedených časech se provází pouze jeden vybraný okruh, a to I. nebo II. okruh.


 

II. TRASA – vedlejší budova Lottyhaus

Hlavní sezona od 1. dubna do 31. října

Otevřeno: úterý – neděle 10,00 – 17,00 hodin
Zavřeno: pondělí

Zahajování prohlídek probíhá v půlhodinových intervalech. Prohlídka je s výkladem a trvá cca 55 minut. Poslední prohlídka začíná 60 minut před ukončením provozu, tj. v 16,00 hodin.

Mimosezonní otevírací doba od 1. listopadu do 31. března

Otevřeno: sobota – neděle v 11,00 a 13,00 hodin
Zavřeno: pondělí – pátek, období vánočních svátků a na Nový rok. Provoz ke konci roku bývá upraven vždy aktuálně dle provozních možností. Konkrétní informace v daném roce najdete v mimořádných opatřeních – viz výše.

Prohlídka je s výkladem a trvá cca 55 minut. V uvedených časech se provází pouze jeden vybraný okruh, a to I. nebo II. okruh.


 

III. TRASA – vedlejší budova Lottyhaus, expozice Národní galerie z Prahy

Od 23. května 2022 je tato expozice zrušena a 3. trasa dočasně uzavřena až do doby zřízení nové expozice ze sbírek Národní galerie Praha s předpokladem otevření v roce 2024.


Prohlídky návštěvnických okruhů zámku lze zájemcům zajistit mimo otevírací dobu a mimo sezonu pouze po předchozí písemné nebo telefonické dohodě s vedením zámku.


 

IV. SPECIÁLNÍ TRASA – část expozice zámku a kostel Povýšení sv. Kříže

Termíny a časy prohlídek jsou stanoveny vždy na daný kalendářní rok individuálně. Zahajování prohlídek obvykle probíhá v hodinových intervalech. Prohlídka je s výkladem a trvá cca 55 minut.

Rok 2024:

v rámci zámeckých akcí:  v sobotu 31. srpna (Hradozámecká noc) se začátky prohlídek v 20:30 / 21:30 / 22:30 h na zámku, Dny evropského dědictví v sobotu 14. září a Vánoce na zámku – bude upřesněno.

samostatně: v neděli 30. června s hodinovými začátky v 10:00 až 16:00 h, v sobotu 20. července v 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 a 16:00 h, v sobotu 24. srpna s hodinovými začátky v 10:00 až 16:00 h.


 

V. VÝSTAVNÍ TRASA – výstavní síň zámku

Otevírací doba stálé výstavy děl Jindřicha Wielguse a dočasných výstav

Otevřeno: úterý – neděle 10,00 – 17,00 hodin
Zavřeno: pondělí, období vánočních svátků a na Nový rok. Provoz ke konci roku bývá upraven vždy aktuálně dle provozních možností. Konkrétní informace v daném roce najdete v mimořádných opatřeních – viz výše.

Prohlídka je bez výkladu, poslední vstup je od 16:30 hodin, mimo hlavní sezonu od 16:00 h.


 

VI. TRASA – PROHLÍDKY S KASTELÁNEM

Termíny a časy prohlídek jsou stanoveny vždy na daný kalendářní rok individuálně. Prohlídka trvá cca 90 minut.

Rok 2024:

v rámci akce Mezinárodní den památek 18. dubna – spojeno s prohlídkou kostelní věže /viz zmíněná akce/

středa 15. května v 10:00 h a v 15:00 h

středa 12. června v 10:00 h a v 15:00 h

sobota 20. července Od sklepa do věže v 10:00 a 15:00 h

v rámci Dnů evropského dědictví 14. září – beseda s kastelánem /viz daná akce/

středa 16. října v 10:00 h a v 15:00 h