Mimořádná provozní opatření zde.

Níže jsou uvedeny otevírací časy jednotlivých tras zámku.

Výjimkou oproti přesně daným otevíracím dnům a časům jsou speciální doplňkové akce a nutné organizační změny z provozních důvodů, které jsou uvedeny na odkazu výše. Z vážných technických a mimořádných provozních důvodů však může nastat změna i operativně. Budeme se vždy snažit našim návštěvníkům vyjít vstříc. Maximální počet návštěvníků 1. a 2. trasy je 20.

Pokladna je obvykle otevřená 10 minut před zahájením prohlídek.

I. TRASA – hlavní budova zámku

 

Hlavní sezona od 1. dubna do 31. října

Otevřeno: úterý – neděle 10,00 – 17,00 hodin
Zavřeno: každé pondělí a každá první sobota /v dubnu až druhá sobota/ v měsíci do 15,00 hodin kvůli svatebním obřadům (od 15,00 h pokračují běžné prohlídky)

Zahajování prohlídek probíhá v půlhodinových intervalech. Prohlídka je s výkladem a trvá hodinu. Poslední prohlídka začíná 60 minut před ukončením provozu tj. v 16,00 hodin.

Mimosezonní otevírací doba od 1. listopadu do 31. března

Otevřeno: sobota – neděle v 11,00 a 13,00 hodin, další časy na objednávku
Zavřeno: pondělí – pátek a každá první sobota v měsíci do 15,00 h (dle konání svatebních obřadů), období vánočních svátků a na Nový rok

Prohlídka je s výkladem a trvá cca 55 minut. V uvedených časech se provází pouze jeden vybraný okruh, a to I. nebo II. okruh.


II. TRASA – vedlejší budova Lottyhaus

 

Hlavní sezona od 1. dubna do 31. října

Otevřeno: úterý – neděle 10,00 – 17,00 hodin
Zavřeno: pondělí

Zahajování prohlídek probíhá v půlhodinových intervalech. Prohlídka je s výkladem a trvá cca 55 minut. Poslední prohlídka začíná 60 minut před ukončením provozu, tj. v 16,00 hodin.

Mimosezonní otevírací doba od 1. listopadu do 31. března

Otevřeno: sobota – neděle v 11,00 a 13,00 hodin
Zavřeno: pondělí – pátek, období vánočních svátků a na Nový rok

Prohlídka je s výkladem a trvá cca 55 minut. V uvedených časech se provází pouze jeden vybraný okruh, a to I. nebo II. okruh.


III. TRASA – vedlejší budova Lottyhaus, expozice Národní galerie z Prahy

 

Od 23. května 2022 je tato expozice zrušena a 3. trasa dočasně uzavřena až do doby zřízení nové expozice ze sbírek Národní galerie Praha s předpokladem otevření v roce 2024.

Od 20. září do 12. listopadu 2023 zde probíhá výstava děl Jakuba Špaňhela.


Prohlídky návštěvnických okruhů zámku lze zájemcům zajistit mimo otevírací dobu a mimo sezonu pouze po předchozí písemné nebo telefonické dohodě s vedením zámku.


IV. SPECIÁLNÍ TRASA – část expozice zámku a kostel Povýšení sv. Kříže

 

Termíny a časy prohlídek jsou stanoveny vždy na daný kalendářní rok individuálně. Zahajování prohlídek obvykle probíhá v hodinových intervalech. Prohlídka je s výkladem a trvá cca 55 minut.

Rok 2023:

v rámci zámeckých akcí: 3. a 4. února (Ledová města) a v pátek 25. srpna (Zámecká noc) se začátky prohlídek v 20:30 / 21:30 / 22:30 h na zámku

samostatně: 22. července s hodinovými začátky v 10:00 až 16:00 h a 12. srpna s hodinovými začátky v 10:00 až 16:00 h

 


V. VÝSTAVNÍ TRASA – výstavní síň zámku

 

Otevírací doba stálé výstavy děl Jindřicha Wielguse a dočasných výstav

Otevřeno: úterý – neděle 10,00 – 17,00 hodin
Zavřeno: pondělí, období vánočních svátků a na Nový rok

Prohlídka je bez výkladu, poslední vstup je od 16:00 hodin.


VI. TRASA – PROHLÍDKY S KASTELÁNEM

 

Termíny a časy prohlídek jsou stanoveny vždy na daný kalendářní rok individuálně. Prohlídka trvá cca 90 minut.

Rok 2023:

středa 17. května v 10:00 h a v 15:00 h

středa 14. června v 10:00 h a v 15:00 h

v rámci Dnů evropského dědictví 9. září – beseda

středa 18. října v 11:00 h a v 15:00 h