Dny evropského dědictví – hledání cest ke kořenům naší a světové civilizace.

Tradiční kulturně poznávací společenská akce slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech a mezinárodním kontextu. Proto se do ní každoročně zapojují různé subjekty, které vlastní, spravují a provozují zajímavé a výjimečné památky, budovy, objekty i prostory včetně těch, které obvykle bývají zčásti nebo zcela nepřístupné a při této příležitosti je zpřístupňují široké veřejnosti.

Otevírají se dveře soukromých i veřejných budov (radnice, budovy soudů, školy, kanceláře, obytné domy atd.) a v objektech, které jsou běžně přístupné, jsou navíc nabízeny speciální programy (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). Obdobným způsobem je kladen důraz také na zpřístupnění movitých památek a nehmotného kulturního dědictví. Jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy, při kterých jsou zdůrazněny různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Dny evropského dědictví tak přispívají hledání identity jedince žijícího v současném globalizujícím se světě, a také proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu.

V Karviné proběhnou letošní dny o víkendu 14. a 15. září v několika objektech a na několika místech. Kromě tradičních prohlídek karvinských památek, letos nabídneme dvě novinky, a to projížďku retro autobusem po technických památkách Karviné a alchymistickou dílnu rudolfinského období. Zde si přečtěte program na oba dny:

 

SOBOTA 14.9.

Zámek Fryštát a kostel Povýšení sv. Kříže – Společné prohlídky zámku a kostela, 12-17 h, vstupy co půl hodiny. Průběh prohlídky: cca 25 minut v zámeckých komnatách západního křídla s průvodcem ze zámku a pak se přejde spojovací chodbičkou do kostela, kde probíhá prohlídka s jiným průvodcem asi půl hodiny. Vstupné dle návštěvního řádu, základní 60 Kč..

Zámek Fryštát – Alchymistická dílna ve sklepení, 6 představení se začátky v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin. Téma: místní šlechtic si platí alchymistu, který se pro něj pokouší vyrobit zlato nebo umělou bytost. Součástí představení bude i povídání o alchymistech v rudolfinské Praze Jednotné vstupné 60 Kč.

Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary, otevřeno od 10-17 hodin, s průběžnými vstupy, zdarma, možnost prohlídek s průvodcem.

Kostel sv. Marka, otevřeno 10-17 hodin s průběžnými vstupy, k dispozici průvodce, zdarma

Radnice – prohlédněte si místo, odkud se řídí město, 10-17 h, půlhodinové vstupy s průvodcem, poslední v 16:30 h. Zdarma.

 

NEDĚLE 15.9.

Zámek Fryštát – kostýmované prohlídky se scénickými výjevy ze života majitelů panství, 10-17 h, začátky v 10, 10:30, 11, 11:30, 13, 13:30, 14, 14:30, 15, 15:30 a 16 h. Vstupné dle návštěvního řádu.

Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary, otevřeno 11,30-17 hodin s průběžnými vstupy, zdarma, možnost prohlídek s průvodcem.

Radnice – prohlédněte si místo, odkud se řídí město, 10-17 h, půlhodinové vstupy, poslední v 16:30h. Zdarma.

Jízda historickým autobusem po industriálních památkách – Retro cesta za historií města aneb od malé Karviné k velké, doba exkurze od 10:00-13:00 hod (bude trvat cca 3-3,5 h).

Historický autobus vyjede od zámku a pojede do Karviné-Doly. Po cestě s několika zastávkami se návštěvníci dozví o nejstarší historii Karviné a příběhu objevu uhlí. Na trase se zastaví např. u šikmého kostela, jámy Gabriela, na místním hřbitově, místě původního centra Karvinné, kde se nacházela honosná radnice, s „novým“ kostelem sv. Jindřicha, další zastávka bude u bývalého dolu Barbora, bývalých kolonií Nový York a Mexiko včetně zanikajícího evangelického hřbitova. Přes Stonavu a Darkov se bude vracet zpět do centra. Kapacita autobusu je 41 míst. Cena: 150 Kč/sedadlo.

Oblíbené romantické jízdy kočárem s koňským dvojspřežením, 14-17 h, cca co 20 minut, 30Kč/os/jízda. Jsou vázány na prohlídku zámku.

 

Všechny lístky bude možné zakoupit na pokladně zámku od 3. září.

Změna programu vyhrazena. Zde je plakát k akci.

Kategorie: Nezařazené