Aktuální situace:

V rámci 1. vlny uvolnění mimořádných opatření přijatých proti šíření pandemie koronaviru je již od 12. května otevřena pro veřejnost část zámku Fryštát, která zahrnuje 3. prohlídkovou trasu – stálou expozici českého výtvarného umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze. Od 26. května budou zpřístupněny všechny okruhy.

 

POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Podmínky návštěvního provozu zámku Fryštát v době šíření Covid-19

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru platí pro návštěvníky zámku zpřísněné pokyny nad rámec Návštěvního řádu. Při nedodržení těchto pokynů nebude návštěvník do interiéru zámku vpuštěn nebo může být z jeho prostor bez náhrady vykázán, a to i přesto, že má uhrazené vstupné.

  • Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.).
  • Návštěvník je povinen vstupovat do areálu zámku výhradně se zakrytými dýchacími cestami (rouška, respirátor, šála, štít na obličej apod.) a mít je zakryté po celou dobu pobytu.
  • Návštěvník bez zakrytí dýchacích cest nebude vpuštěn na prohlídku s průvodcem a to i přesto, že bude mít platnou vstupenku. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.
  • Návštěvník, který v souladu s pokyny vlády nemusí ze zdravotních důvodů nosit roušku, je povinen tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením.
  • Návštěvník je povinen dodržovat rozestupy v délce 2 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost.
  • Zakazuje se shlukování osob ve vnitřních prostorech, především v místech před toaletami, na pokladnách a v místech prodeje upomínkových předmětů.
  • Návštěvník je povinen před vstupem na pokladnu a dále při zahájení prohlídek, stejně jako při vstupu na WC použít desinfekci rukou.
  • Je upřednostňován bezhotovostní prodej.
  • Návštěvník je povinen dodržovat další pokyny zaměstnanců zámku, v opačném případě může být vykázán.
Kategorie: Nezařazené