Srdečně zveme na první letošní akci na zámku Fryštát. Ta se pravděpodobně uskuteční ještě za přesně stanovených hygienických podmínek, ale to, doufáme, nenaruší celkový zážitek a připravené zámecké prohlídky potěší milovníky historie a umění.

V rámci akce Léto na zámku I. nabízíme návštěvníkům společné prohlídky zámku a kostela a kočárové projížďky zámeckým parkem. Zámecké prohlídky probíhají tak, že polovina z celkem hodinové trasy je vedena zámeckými prostory s průvodcem ze zámku a druhá polovina je vedena vedlejším kostelem Povýšení sv. Kříže s průvodcem z kostela. Z jednoho objektu do druhého návštěvníci procházejí spojovací zděnou chodbou. Speciální prohlídky budou začínat na zámku v časech: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 a 16:30.

Kromě této speciální trasy mohou návštěvníci využít i klasické prohlídky zámeckých interiérů, a to v časech 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hodin – dle kapacitních možností a naplněnosti skupiny.

Kočár bude jezdit od 14 do 17 hodin. Z důvodu zajištění hygienických podmínek bude zákazník hradit jízdu za kočár, aby bylo zajištěno, že se jízdy zúčastní lidé pouze ze svého blízkého okruhu. Cena je stanovena na 80 Kč/kočár/jízda v délce 10-15 minut včetně nasedání. Do hodiny se uskuteční 4 jízdy, v daném odpoledni pak celkem 12 jízd. Jízdy jsou přednostně určeny pro návštěvníky zámeckých prohlídek v tento den. Doporučujeme rezervovat si jízdy předem, zároveň při koupi vstupenky na zámek. Vstupenky na akci lze zakoupit již od 16. června na pokladně zámku. Doporučená kapacita kočáru: 2 dospělí a 2-3 děti.

 

Kategorie: Nezařazené