Dny evropského dědictví – hledání cest ke kořenům naší a světové civilizace.

Tradiční kulturně poznávací společenská akce slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech a mezinárodním kontextu. Proto se do ní každoročně zapojují různé subjekty, které vlastní, spravují a provozují zajímavé a výjimečné památky, budovy, objekty i prostory včetně těch, které obvykle bývají zčásti nebo zcela nepřístupné a při této příležitosti je zpřístupňují široké veřejnosti.

Otevírají se dveře soukromých i veřejných budov (radnice, budovy soudů, školy, kanceláře, obytné domy atd.) a v objektech, které jsou běžně přístupné, jsou navíc nabízeny speciální programy (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). Obdobným způsobem je kladen důraz také na zpřístupnění movitých památek a nehmotného kulturního dědictví. Jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy, při kterých jsou zdůrazněny různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Dny evropského dědictví tak přispívají hledání identity jedince žijícího v současném globalizujícím se světě, a také proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu.

V Karviné proběhnou letošní dny o víkendu 12. a 13. září v několika objektech a na několika místech. Kromě tradičních prohlídek karvinských památek, letos nabídneme tři speciality, a to kočárovou show, výlet retro autobusem po technických památkách Karviné a v rámci společného česko-polského projektu příjezd hraběnky Thun-Hohenstein do Karviné. Zde si přečtěte program na oba dny:

 

sobota 12. září

Kostýmované prohlídky zámku – od 10:00 do 12:30 h hrané divadelní scénky ze života obyvatel zámku. Poslední začátek v 11:30 h. Běžné vstupné dle Návštěvního řádu.

Kočárová show – od 13:00 do 15:00 h před zámkem prezentace 16 kočárů aneb „Od kolébky po hrob“, od 15:30 do 17:00 h v parku ukázka voltiže, kování, zapřahání a placené projížďky kočáry.  Prezentace kočárů před zámkem a ukázky v parku jsou zdarma

Prohlídky kostelů – 10:00 do 17:00 h kostel sv. Marka a 13:00 do 17:00 h farní kostel Povýšení sv. Kříže. Zdarma, k dispozici je i průvodce.

 

sobota 12. 9. a neděle 13. 9.

Komentované prohlídky radnice – 10:00 do 17:00 h, poslední prohlídka začne v 16:30 h. Zdarma, s průvodcem.

Prohlídky šikmého kostela v SO 10:00 do 18:00 h a v NE 11:30 do 16:30 h. Zdarma, k dispozici je i průvodce.

 

neděle 13. září

Příjezd hraběnky Thun-Hohenstein ve 12:30 h před zámek. 10:00 až 17:00 h scénky z návštěvy hraběnky Gabriely z Velkých Kunčic u příbuzných Larisch-Mönnichů na zámku Fryštát. Běžné vstupné dle Návštěvního řádu.

Retrocesta za historií města – výlet s průvodcem autobusem po staré Karvinné – odjezdy v 9:00 od zámku a ve 13:00 h. Jízdné 200 Kč/sedadlo.

Kočárové jízdy – 13:00 do 16:00 h.  Jízdné 80 Kč/kočár/jízda 15 min. Přednostně pro účastníky zámeckých prohlídek.

 

Prodej vstupenek od úterý 1. září, pokladna tel. 596 387 340

 

 

Projekt „Dědictví, které spojuje přes hranici“, registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002043, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński“

Kategorie: Nezařazené