Od úterý 1. června zahajujeme provoz zámku v klasických okruzích. Oproti běžnému režimu jsou však stále platná určitá omezení.

Dle aktuálních proticovidových  opatření budou moci být prováděny skupinové prohlídky do 10 osob včetně průvodce bez omezení, avšak do počtu 30 osob již bude muset být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  • absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
  • absolvování POC testu v posledních 72 hodinách,
  • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní,
  • mít alespoň 22 dnů po první dávce vakcíny, přičemž mezi podáním první a druhé dávky nesmí uplynout víc, než 90 dnů a od druhé dávky více než 9 měsíců,
  • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní, ale ne více, než 9 měsíců.

Vzhledem ke kapacitě zámku v rámci zámeckých prohlídkových okruhů vedoucích zámeckými komnatami budeme s ohledem na dodržení rozestupů organizovat 10členné skupiny včetně průvodce a v rámci návštěvy expozice Národní galerie zůstává opatření totožné jako dosud, tj. max. kapacita 12 osob. Stále platí, že všichni, kromě dětí do 2 let (včetně), jsou povinni mít respirátory. Výjimku představují děti od 3 do 15 let, kterým postačí jako ochrana chirurgická rouška. Ministerstvo zdravotnictví však  důrazně doporučuje i pro ně použití respirátoru.

I přes tato omezení doufáme, že si k nám cestu najdete a už se moc těšíme na vaši návštěvu.

 

Kategorie: Nezařazené