Dny evropského dědictví, aneb hledání cest ke kořenům civilizace, se v našem městě budou letos konat o druhém zářijovém víkendu. Účastníci se mohou těšit na netradiční prohlídky zámku, dobový jarmark, šerm, nostalgické jízdy kočárem, návštěvu dalších památek i na cestu retroautobusem po staré Karvinné.

 

sobota 11. září

 • Zámek Fryštát – divadelní scénky z návštěvy hraběnky Gabriely Thun-Hohenstein z Velkých Kunčic u místního panstva hrabat Larisch-Mönnich aneb pojďte se podívat, jak žila zdejší šlechta na pozadí dějinných událostí konce 19. století. Začátky prohlídek dopoledne v 10:00 a 11:00 h a odpoledne ve 13:00,14:00, 15:00 a 16:00 hodin. Vystupuje Divadlo historie v pohybu Exulis. Vstupné dle Návštěvního řádu.
 • Příjezd hraběnky kočárem a setkání před zámkem „Císařovi duelanti“ v 9:30 a ve 12:30 h. V tyto časy uvidíte asi 20minutové venkovní představení s příjezdem návštěvy na zámek a možná dojde i na souboj. Vstup zdarma.
 • Spojené prohlídky zámku a kostela Povýšení sv. Kříže (IV. trasa) začínají v: 10:30, 14:30, 15:30 a 16:30 h. Trasa je vedena zpočátku asi 20 minut zámeckými prostory a poté přechází spojovací chodbou do oratoře kostela, kde prohlídka pokračuje již s výkladem o kostele . Vstup zdarma.
 • Jízdy kočárem probíhají v době od 10:00 do 12:15 a od 13:00 do 14:00 h, a to ve čtvrthodinových intervalech. jízda začíná před zámkem a pokračuje v zámeckém parku. Přednost mají platící účastníci zámeckých prohlídek. Jízdné: 50 Kč/kočár/jízda cca 15 minut.
 • Komentované prohlídky šikmého kostela sv. Petra z Alkantary: od 10:00 do 18:00 h. Kostel, nazývaný „česká Pisa“ se nachází v městské části Karviná-Doly, v bezprostřední blízkosti příjezdové komunikace od Ostravy, cca 5 minut autem z centra Karviné. Vstup zdarma.
 • Komentované prohlídky kostela sv. Marka: od 11:00 do 17:00 h. Kostel se nachází poblíž centrální části města. Vstup zdarma.
 • Radnice – komentované prohlídky od 10:00 do 16:00 hod, začátky jsou v půlhodinových inervalech. Poslední prohlídka začíná v 15:30 h. Vstup zdarma.

neděle 12. září

 • Retrocesta za historií města vás poveze dobovým autobusem po staré Karvinné a jejích památkách. Odjezd od zámku v 10:00 h, příjezd přibližně ve 13:30 hodin. Cena 50 Kč/sedadlo.
 • Přednáška na zámku „Dědictví, které spojuje přes hranici“začíná v 10:00 h a trvá cca 1 hodinu. Přednášku vede Mgr. Petr Zajíček, kastelán. Vstup zdarma.
 • Komentované prohlídky šikmého kostela sv. Petra z Alkantary: od 10:00 do 18:00 h. Kostel, nazývaný „česká Pisa“ se nachází v městské části Karviná-Doly, v bezprostřední blízkosti příjezdové komunikace od Ostravy, cca 5 minut autem z centra Karviné. Vstup zdarma.
 • Radnice – komentované prohlídky od 10:00 do 16:00 hod, začátky jsou v půlhodinových inervalech. Poslední prohlídka začíná v 15:30 h. Vstup zdarma.
 • Před zámkem – dobový jarmark. Navštívit zde můžete c.k. polní poštu, mincovní dílnu, pro dobrou pohodu a navození atmosféry bude vyhrávat flašinetář, různé řemeslné výrobky budou nabízet v několika dalších stáncích. Volný vstup.
 • Jízdy kočárem probíhají v době od 14:00 do 17:00 h, a to ve čtvrthodinových intervalech. jízda začíná před zámkem a pokračuje v zámeckém parku. Přednost mají platící účastníci zámeckých prohlídek. Jízdné: 50 Kč/kočár/jízda cca 15 minut.

Spoustu dalších informací o vystupujících historických postavách včetně nabídky míst k návštěvě Karviné i příhraniční oblasti Velkých Kunčic v Polsku najdete v průvodci Putování s hraběnkou, který je k dispozici na zámku i v infocentru.

 

Projekt „Dědictví, které spojuje přes hranici“, registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002043, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński“

Kategorie: Nezařazené