Co dělat v zimě?

Pojďte společně s námi poznat historii a pamětihodnosti našeho města, navštívit zajímavá místa a zapojit se do kulturního dění. Více informací o tom, jak se zapojit, se dozvíte na www.ledovamesta.cz. Akci pořádá organizace Pionýr, z. s. za podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Karvinská akce je pod záštitou statutárního města Karviné a ve spolupráci s karvinskou farností a Městským domem kultury zahrnuje kromě speciálních prohlídek zámku a kostela také prohlídky šikmého kostela a Ledový koncert v Městském domě kultury.

 

Speciální trasa zámku Fryštát je spojena s prohlídkou kostela Povýšení sv. Kříže, do kterého se dostanete průchodem ze zámku. Tato společná prohlídka, která představuje IV. zámeckou trasu – speciální, se uskutečňuje jen párkrát do roka, a to zejména v rámci doplňkových akcí zámku. A právě nyní je pro „Ledová města“ trasa opět zpřístupněna.

Každá část prohlídky jak zámecká, tak kostelní, je vedena s průvodcem, který bude připraven poutavě vyprávět o historii a zajímavostech obou objektů. Pro mladší děti budou připraveny různé propagační materiály zámku a další edukační materiály tak, aby je prohlídka obou památkových objektů zaujala.

Vstupné na speciální trasu je mimořádně pro tuto akci ve výši běžného vstupného bez 200% mimosezonní přirážky.

Max. počet na prohlídku je 14 osob. Prohlídky probíhají v hodinových intervalech od 10:00 do 17:00 hod. a začínají každou celou hodinu.

Upozorňujeme, že rezervaci je nutno provést na této adrese: 17PS.KARVINA@SEZNAM.CZ. Tradiční sobotní prohlídky v 11 a 13 hodin jsou již obsazeny!!

Kategorie: Nezařazené