Dny evropského dědictví ( European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

Také Karviná se již řadu let k tomuto projektu hlásí. V Karviné proběhnou letošní DNY o víkendu 9. a 10. září a následující sobotu 16. září, a to v několika objektech a na několika místech. Tradičně zveme na zámek Fryštát, radnici, do kostela Povýšeni sv. Kříže, kostela sv. Marka v centru města a šikmého kostela sv. Petra z Alkantary v Dolech. A opět je součástí programu i oblíbená retrocesta za historií města aneb projížďky retroautobusem po technických památkách v místech původní Karvinné a nově jsme zařadili i prohlídku podle nedávno vydané knihy o zaniklém zámeckém parku Solca a naučnou stezku kolem starého nádraží. Zde si přečtěte program na oba dny:

  • sobota 9. září

Zámek Fryštát a kostel Povýšení sv. Křížespolečné prohlídky zámku a kostela s hodinovými vstupy v časech od 10:30-16:30 h (poslední vstup). Průběh prohlídky: přibližně 30 minut v zámeckých komnatách s průvodcem ze zámku a poté se přejde spojovací chodbičkou do oratoře kostela, kde prohlídka pokračuje s průvodcem farnosti další cca půlhodinu. Vstupné dle návštěvního řádu, základní 100 Kč.

Zámek Fryštáthistorické skeče Divadla bez střechy. Prohlídky začínají v každou celou hodinu od 10:00 do 16:00 h (poslední vstup). Téma: humorné scénky ze života místní šlechty. Vstupné dle návštěvního řádu, základní 100 Kč.

Kostel sv. Marka – prohlídky s průvodcem probíhají od 10:00-17:00 hodin, vstupy průběžně, možno i individuálně. Za finančního přispění města jsou prohlídky zdarma. Kostel se nachází poblíž Masarykova náměstí, naproti budovy magistrátu.

Radnice – prohlídky historického sídla vedení statutárního města Karviné s průvodcem začínají každou celou hodinu od 10:00-16:00 hodin (poslední vstup) a jsou zdarma. Radnice se nachází přímo na Masarykově náměstí, vstup z Fryštátské ulice.

Kočárové jízdy – zámeckým parkem. Oblíbené romantické jízdy kočárem s koňským dvojspřežením budou probíhat mezi 13:00 a 16:00 h, každou čtvrthodinu, se stanovištěm před zámkem. Jízdné 80Kč/kočár/jízda. Jsou vázány na zámecké prohlídky!

Parkovat poblíž náměstí je možno na parkovištích pod Priorem, u budov magistrátu, u letního kina.

Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary – prohlídky s průvodcem probíhají od 10:00-18:00 hodin, vstupy průběžně, možno i individuálně. Za finančního přispění města jsou prohlídky zdarma. Kostel se nachází na příjezdu do Karviné směrem od Ostravy, poblíž hlavní cesty, z které je zřetelně viditelný. Parkování je možné u kostela.

  • neděle 10. září

Zámek Fryštát – přednáška Šlechtické hrobky a pohřbívání v Karviné– začátek ve 14:00 h, trvá 60 minut. Vstupné 20 Kč/osoba. Provází Mgr. Zajíček.

Zámek Fryštát – prohlídka s kastelánem – začátek v 11:00 h, 150 Kč/os.

Parkovat poblíž náměstí je možno na parkovištích pod Priorem, u budov magistrátu, u letního kina.

Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary – prohlídky s průvodcem probíhají od 11:30-18:00 hodin, vstupy průběžně, možno i individuálně. Za finančního přispění města jsou prohlídky zdarma. Kostel se nachází na příjezdu do Karviné směrem od Ostravy, poblíž hlavní cesty, z které je zřetelně viditelný. Parkování je možné u kostela.

Retroautobus – odjezd od zámku Fryštát v 9:30 h, cena:150 Kč. V případě velkého zájmu bude po vyprodání 1. jízdy možnost objednat druhou. Ta by se konala až po příjezdu první skupiny v cca13:30 h. Připojte se k vyjížďce historickým autobusem do krajiny šikmého kostela a poznejte příběh vzestupu a zániku staré Karvinné. Během cesty navštívíme doly Gabriela a Barbora, místa starých hornických kolonií Nový York a Mexiko s blízkým zaniklým hřbitovem a zastavíme se také v centru staré Karvinné v místech, kde stála honosná radnice s kostelem sv. Jindřicha. Poznejte život obyvatel uhelného kraje v dobách největšího rozmachu dolování! Průvodce: Petr Majliš.

Vstupenky u placených vstupů lze zakoupit již od 6. září.

  • sobota 16. září

Zámecký park Solca – komentovaná prohlídka – začátek od 9 h. Sraz: autobusová zastávka, Karviná-Doly, Důl ČSA. Počet účastníků omezen na 20 osob, nutnost rezervace na mail: kkhgabriela@seznam.cz. Trasa není úplně vhodná pro malé děti a kočárky. Vhodná pevná obuv, repelent, svačina a dostatek pití. Délka trasy cca 3-4 h, vstupné dobrovolné. Průvodci: Erika Schweserová, Petr Bindač, Radim Kravčík. Pořadatel: Kroužek krojovaných horníků Gabriela.

Po stopách místní dráhy – komentovaná prohlídka – od 14 h. Sraz: nádražní budova u restaurace Praha (Karviná-Nové Město), Délka naučné stezky je 2 hodiny, bez rezervace, vstupné dobrovolné. Průvodce: Agáta Kravčíkova, Radim Kravčík. Pořadatel: S.O.S. Karviná.

Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary – prohlídky s průvodcem probíhají od 10:00-18:00 hodin, vstupy průběžně, možno i individuálně. Za finančního přispění města jsou prohlídky zdarma. Kostel se nachází na příjezdu do Karviné směrem od Ostravy, poblíž hlavní cesty, z které je zřetelně viditelný. Parkování je možné u kostela.

Kategorie: Aktuality