Po zahájení hlavní sezony zámku 30. března nabízíme ještě do začátku prázdnin dva termíny Prohlídek s kastelánem

  • středa 15. května v 10:00 h a v 15:00 h
  • středa 12. června v 10:00 h a v 15:00 h

Tato prohlídka vede netradiční trasou zámkem a zahrnuje i prostory, které nejsou součástí stálých prohlídkových okruhů. Celá prohlídka trvá přibližně 1, 5 hodiny a je vedena kastelánem zámku. V jedné skupině návštěvníků může být maximálně 15 osob. Trasa není, s ohledem na překonávání různých výškových úrovní, přístupná pro vozíčky i pro osoby jinak pohybově omezené. Zámecké expozice lze fotit pouze v místech dle pokynů průvodce. Objemné předměty i kabáty doporučujeme si odložit v šatně, úschova je bezplatná.

Základní vstupné 150 Kč.

Kategorie: Aktuality