Nachází se poblíž Masarykova náměstí. Kostel pochází z roku 1774. Na tomto místě se před stavbou zděné budovy nacházel dřevěný pohřební kostelík z 16. století, který byl postaven jako protestantský kostel. Ten byl vybudován r. 1569 po nařízení knížete Václava Adama o jediném vyznání evangelické víry na Těšínsku v období reformačního náboženského hnutí. Od roku 1628 došlo k obratu v třicetileté válce, kdy byl kostelík na nějakou dobu uzavřen. V r. 1654 byl evangelíkům definitivně odňat a stal se filiálním kostelem farního kostela.  Začátkem 19. století proběhla rozsáhlá rekonstrukce kostela, která mu dala dnešní klasicistní podobu. Vedle kostela se nachází novobarokní socha sv. Floriana z konce 19. století. Velkou revitalizací, na kterou navazovala i celková úprava okolního prostranství, prošel kostel v roce 2015.