Farní kostel Povýšení sv. Kříže je nejstarším svědkem mnohotvárné historie města. Předpokládá se, že byl postaven v období založení Fryštátu koncem 13. století nebo začátkem století 14. Z roku 1377 je existence kostela doložena písemně. Vzhledem k tomu, že byl postaven jako jediná zděná stavba ve městě, přečkal mnohá neštěstí a pohromy, které jiné stavby, většinou dřevěné, poškodily nebo zničily. Gotická stavba byla postupně doplňována prvky renesance a baroka, kostel si však zvnějšku zachoval gotický ráz.

V interiéru je několik zajímavých obrazů, z nichž nejpozoruhodnější je asi obraz Zázračná Panna Maria Fryštátská, kterému věřící přisuzovali mnoho zázračných uzdravení. Mistrovským dílem jsou také dřevěné plastiky sv. Petra a Pavla sochaře Bernarda Kutzera. Je zde i náhrobek s ostatky posledního rodového majitele zámku Fryštátu a celého zdejšího panství. Při odchodu zaujmou návštěvníka krásné varhany z r. 1804.

V areálu farního kostela se nachází několik hodnotných barokních soch – sv. Jan Nepomucký (1775) – byl zde přemístěn z Karviné-Dolů, stejně jako socha Panny Marie Bolestné z pol. 18. st., sv. Jan Nepomucký (1747) – původně stál u kašny a před kostelem stojí socha sv. Patrika z pol. 18. století . Před farním kostelem v blízkosti vstupu se nachází novogotický litinový kříž z 2.pol. 19. stol. S vedlejším zámkem Fryštátem je kostel spojen krytou chodbou, která zároveň vytváří hlavní vstup z Masarykova náměstí do přilehlého parku Boženy Němcové (zámecký park). Tato chodba je využívána v rámci speciálních prohlídek zámku a kostela. K zvonu zdejšího kostela se váže také jedna karvinská pověst „Legenda o čarovném zvonu“

V kostele se konají pravidelné mše v českém i polském jazyce.

1293-frystat-z-parku-zhora 1033-kostel-pskpatrik-a-brana-fary dsc_0042