Původní zámecký park, nyní park Boženy Němcové, byl založen r. 1804 v anglickém slohu po empírové přestavbě zámku Fryštátu. Park se rozprostírá na ploše 36 ha. Z doby jeho založení se dochovaly některé stromové aleje a vzácné solitéry. Hned vedle bývalých „Larischových koníren“ stojí mohutný památný strom jasan ztepilý a kousek dál u komunikace vedoucí k tzv.“modrému pavilonu“ letitý platan javorolistý, který představuje výraznou krajinnou dominantu. Tyto dva památné stromy jsou jedněmi z celkem 6 vyhlášených na území Karviné. V minulosti se v parku nacházela obora, konírna, mléčnice, prádelna, lázeň a altánek.

1282-podzimni-zamecky-park 1003-zf-z-parku-mezi-stromy 1317-park-bozeny-nemcove

U zdi farního kostela Povýšení sv. Kříže se dosud nachází rodová hrobka Larisch-Mönnichů. Tento přírodně krajinářský park prochází již několik let rozsáhlou obnovou, jejíž součástí jsou terénní úpravy a modelace, celková revitalizace zeleně a realizace několika zajímavých staveb, z nichž již byly realizovány dětský koutek a Larischův altán a provedena rekonstrukce Larischovy hrobky.

1013-larischuv-altan 1158-kostel-z-parku 0998-strom-veverkaleze-nahoru

Z areálu bývalého soleckého zámku v Karviné-Dolech bylo torzo jiné Larischovy hrobky převezeno a použito na výstavbu zmíněného Larischova altánu. Stejně tak bazén se sousoším puttů s delfínem, který se nacházel v bývalém parku soleckého zámku, byl přemístěn do interiéru zámku Fryštát a jeho kopie se nachází v parku Boženy Němcové poblíž sauny. Objekt bývalých „Larischových koníren“, rovněž probíhá rekonstrukce navazujícího rekreačního areálu u jezera Loděnice. Přibližně polovinou parku protéká malebný potok Mlýnka, který dotváří příjemnou atmosféru tohoto kouzelného zákoutí jinak velmi temperamentního města. Park, stejně jako historické jádro města a Lázeňský park, je součástí městské památkové zóny.