Budova radnice s renesanční věží, která je výraznou dominantou Masarykova náměstí v Karviné-Fryštátě, je nyní sídlem statutárního města Karviné. Je zde umístěna část magistrátu a v přízemní části budovy směrem k náměstí se nachází Městské informační centrum a Galerie Pod věží. Směrem do Fryštátské ulice je část přízemí budovy přestavována na restauraci. V roce 1509 byl původně šenkovní dům odprodán městu, které zde posléze zřídilo radnici. První dřevěná stavba však důsledkem požáru v roce 1511 vyhořela. Na jejím místě byla v roce 1520 postavena nová zděná radnice. Později, rovněž v 16. století, byla k jednopatrové budově radnice přistavěna vysoká věž, která však musela být po požáru v 1. pol. 19. století snížena. V této době také došlo k empírové přestavbě radnice. Na radniční věži se nachází rodový erb těšínských Piastovců, kteří byli prvními majiteli zdejšího panství. Jako výstraha nepoctivcům a nevěrníkům se na věži dochovala část kovového řetězu pranýře.

493-radnicevez