Výstavní síň Muzea Těšínska v Karviné se nachází v západní části Masarykova náměstí. Pořádají se zde tematicky proměnné výstavy dokumentující historické události zdejšího regionu i celé Moravy a Čech. Muzeum Těšínska, které má sídlo v Českém Těšíně, bylo založeno r. 1948. Navazuje na bohaté muzejní tradice nerozděleného Těšína, kde bylo otevřeno nejstarší muzeum v historických zemích České koruny. Po rozdělení města v r. 1920 zůstalo na území Polska. Nyní spravuje Muzeum Těšínska deset poboček, jejichž sbírkový fond svou ucelenou kolekcí a historickou a dokumentární hodnotou patří k nejvýznamnějším v Česku (např. kolekce těšínských stříbrných krojových šperků a krojů patří mezi největší sbírky u nás). Více informací na www.muzeumct.cz.