Letos zahájíme hlavní zámeckou sezonu v empírovém stylu. Přesně v takovém slohu je i podoba karvinského zámku. A co vás napadne, když se řekne empír? Tato odvozenina francouzského výrazu císařství souvisí s obdobím Napoleonova císařství počátku 19. století, a právě proto si vybavíme období napoleonských válek, období, kdy se téměř ve všech oblastech života projevil vliv antického Řecka a Říma. Zejména markantní to bylo v architektuře a odívání.

Akce proběhne v sobotu 8. dubna v prostorách zámku, ale i v zámeckém parku, kde budou návštěvníci moci zhlédnout ukázky francouzského dělostřelectva a zažít i pořádnou ránu z děla. V zámeckých komnatách budou hrány výjevy ze života pánů karvinského panství počátku 19. století včetně příslušného dobového odění.

Akci spolu s námi připravuji členové historického spolku BUHURT a karvinského divadla K.V.A.S.

Více informací naleznete na plakátku níže.

Kategorie: Novinky