Dny evropského dědictví ( European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

Také Karviná se již řadu let k tomuto projektu hlásí. V Karviné proběhnou letošní DNY o víkendu 10. a 11. září v několika objektech a na několika místech. Kromě tradičních prohlídek karvinských památek, letos nabídneme opět projížďku retroautobusem po technických památkách v místech původní Karvinné. Zde si přečtěte program na oba dny:

sobota 10. září

Zámek Fryštáthistorické skeče Divadla bez střechy. Prohlídky začínají v každou celou hodinu od 10:00 do 16:00 h (poslední vstup). Téma: scénky ze života místní šlechty. Vstupné dle návštěvního řádu, základní 100 Kč.

Zámek Fryštát a kostel Povýšení sv. Křížespolečné prohlídky zámku a kostela s hodinovými vstupy v čase od 13:30-15:30 h (poslední vstup). Průběh prohlídky: přibližně 25 minut v zámeckých komnatách s průvodcem ze zámku a poté se přejde spojovací chodbičkou do oratoře kostela, kde prohlídka pokračuje s průvodcem farnosti další cca půlhodinu. Vstupné dle návštěvního řádu, základní 100 Kč.

Zámek Fryštát a okolí – přednáška s procházkou „Fryštát ve středověku“ – začátek ve 14:00 h, trvá 60 minut. Vstupné 20 Kč/osoba. Provází Mgr. Zajíček.

Kostel sv. Marka – prohlídky s průvodcem probíhají od 11:00-17:00 hodin, vstupy průběžně, možno i indiviuálně. Za finančního přispění města jsou prohlídky zdarma. Kostel se nachází poblíž Masarykova náměstí, naproti budovy magistrátu.

Radnice – prohlídky historického sídla vedení statutárního města Karviné s průvodcem začínají každou celou hodinu od 10:00-16:00 hodin (poslední vstup) a jsou zdarma. Radnice se nachází přímo na Masarykově náměstí, vstup z Fryštátské ulice.

Kočárové jízdy – zámeckým parkem. Oblíbené romantické jízdy kočárem s koňským dvojspřežením budou probíhat mezi 14:00 a 17:00 h, každou čtvrthodinu, se stanovištěm před zámkem. Jízdné 50Kč/kočár/jízda. Jsou vázány na prohlídku zámku!

Parkovat poblíž náměstí je možno na parkovištích pod Priorem, u budov magistrátu, u letního kina.

Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary – prohlídky s průvodcem probíhají od 10:00-18:00 hodin, vstupy průběžně, možno i indiviuálně. Za finančního přispění města jsou prohlídky zdarma. Kostel se nachází na příjezdu do Karviné směrem od Ostravy, poblíž hlavní cesty, z které je zřetelně viditelný. Parkování je možné u kostela.

 

neděle 11. září

Retroautobus – odjezd od zámku Fryštát v 9:30 h, cena:100 Kč. V případě velkého zájmu bude po vyprodání 1. jízdy možnost objednat druhou. Ta by se konala až po příjezdu první skupiny v cca13:00 h.

Připojte se k vyjížďce historickým autobusem do krajiny šikmého kostela a poznejte příběh vzestupu a zániku staré Karvinné. Během cesty navštívíme doly Gabriela a Barbora, místa starých hornických kolonií Nový York a Mexiko s blízkým zaniklým hřbitovem a zastavíme se také v centru staré Karvinné v místech, kde stála honosná radnice s kostelem sv. Jindřicha. Poznejte život obyvatel uhelného kraje v dobách největšího rozmachu dolování!

Radnice – prohlídky historického sídla vedení statutárního města Karviné s průvodcem začínají každou celou hodinu od 10:00-16:00 hodin (poslední vstup) a jsou zdarma. Radnice se nachází přímo na Masarykově náměstí, vstup z Fryštátské ulice.

Parkovat poblíž náměstí je možno na parkovištích pod Priorem, u budov magistrátu, u letního kina.

Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary – prohlídky s průvodcem probíhají od 11:30-18:00 hodin, vstupy průběžně, možno i indiviuálně. Za finančního přispění města jsou prohlídky zdarma. Kostel se nachází na příjezdu do Karviné směrem od Ostravy, poblíž hlavní cesty, z které je zřetelně viditelný. Parkování je možné u kostela.

Vstupenky u placených vstupů lze zakoupit již od 6. září.

Kategorie: Aktuality